Disco dance

,,Ve zdravém těle............hlavně rytmus."

Veronika Dýčková

V letošním školním roce vzniká nová pohybová aktivita pro děti z 1. stupně základních škol. Tato taneční a pohybová aktivita se liší od všech ostatních hlavně tím, že se netýká pouze jednoho druhu tance. Cílem aktivity jsou základy gymnastiky, všestranný pohybový a duševní rozvoj dětí - osvojení si správného držení těla, krokových variací, základů rytmiky a trend současného tance.