Sportovní klub Bochoř z.s. (dále jen SK Bochoř) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou, kulturní a vzdělávací činnost.

SK Bochoř v současné době zahrnuje několik oddílů věnující se volejbalu, florbalu, nohejbalu, cvičení žen i děti a v neposlední řadě fotbalu, který zahrnuje mužskou kopanou, dorosty a malou kopanou. Posledním oddílem je nově vzniklý turistický oddíl zálesák. Podrobné informace o každém oddílu naleznete v záložce oddíly.

Stránka je věnovaná dění ve sportovním klubu. Redaktoři zde budou zveřejňovat aktuality, důležité informace a fotografie.